Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.


Poszukujemy partnera IT

Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki w ramach realizacji celów statutowych – program naukowy – powołała projekt informatyczny mający na celu zaprojektowanie, implementację i wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego pozwalającego na zbieranie danych medycznych. Projekt funkcjonuje pod roboczą nazwą „Rejestr medyczny”.


Wspomniane rozwiązanie służyć będzie do gromadzenia danych o pacjentach, w kontekście choroby oraz przebiegu leczenia, w celu ich agregacji i analizie. Wyciągane wnioski pozwolą na poprawę skuteczności leczenia, wybór optymalnej metody leczenia oraz otwarcie drogi do opracowania nowych standardów.


Projekt wnosi olbrzymią innowację w medycynie poprzez umożliwienie pełnoskalowej analizy przypadków chorobowych, gdzie chorzy byli poddani różnych typom i liniom leczenia uzyskując zróżnicowane efekty (odpowiedź na leczenie). Kierując się podejściem nauki stosowanej, celem fundacji jest poszukiwanie elementów wspólnych dla pacjentów takich jak zastosowane leki, czas i skuteczność odpowiedzi, wyniki badań, badania diagnostyczne, wiek, płeć, obszar geograficznych itp. Analogicznie poszukiwać będziemy procedur, które okazały się mniej skuteczne i słabiej rokujące na poprawę. Choroby przejawiają różne objawy, które będzie można dokładniej ująć statystycznie. Kolejną wartością dodaną będzie możliwość szerokiego spojrzenia i poszukiwanie przyczyn wystąpienia choroby. Wartość naukowa będzie prezentowa w środowisku medycznym.