Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.

Trudne warunki lokalowe, niedostateczne wyposażenie Oddziału, brak środków umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami hematologicznymi oraz trudności w finansowaniu badań naukowych to problemy, z którymi pracownicy Kliniki Hematologii UM w Łodzi borykali się na co dzień. W celu poprawy tej trudnej sytuacji dn. 15.12.1997 roku z inicjatywy kierownika Kliniki Hematologii prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Robaka, powstała „Fundacja na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki”. Przez lata swojej działalności środki zgromadzone przez Fundację stały się finansową pomocą dla wielu chorych leczonych w Klinice Hematologii w Łodzi, a także umożliwiły poprawę warunków socjalnych w salach chorych oraz rozwój naukowy pracowników tej jednostki. Istotny wzrost gospodarczy Polski oraz fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej w ostatnim czasie pozwoliły na znaczącą poprawę w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami hematologicznymi. Jednakże nadal wielu naszych chorych boryka się z problemami finansowymi związanymi z procesem terapeutycznym. Nierzadko pokrycie kosztów nowoczesnych metod leczenia będących jedyną szansą dla naszych pacjentów nie może być zrealizowane ze środków publicznych. Wsparcie finansowe dla pacjentów, a także pracowników angażujących się w rozwój naukowy jest nadal nieocenioną pomocą. Z tego powodu po kilku latach mniej intensywnej działalności Fundacji zdecydowaliśmy wspólnie z prof. dr. hab. n. med. Tadeuszem Robakiem o zwiększeniu jej aktywności.

Zarząd Fundacji Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki
dr n. med. Michał Witkowski
dr n. med. Paweł Robak
dr n. med. Elżbieta Iskierka-Jażdżewska