Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki
92-112 Łódź, ul. Bratysławska 52
NIP 729-23-25-734
KRS 0000069531
kontakt@fundacja.hematologiczna.org

KONTO BANKOWE
PKO BP: 31 1020 3352 0000 1202 0241 5990
Dopisek "Darowizna na cele statutowe"