Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.

Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki powstała z myślą o pacjentach i pracownikach Ośrodka Hematologicznego w Łodzi. Ich potrzeby dostrzegamy na co dzień w czasie pracy w Poradni i na Oddziałach Hematologii. Nasze działania mają na celu organizację i udzielenie pomocy w sytuacjach, w których zawodzą inne możliwości. Jesteśmy zespołem ludzi, dla których niezwykle ważne jest zapewnienie jak najlepszych warunków opieki i leczenia naszych pacjentów, nie tylko poprzez finansowanie bieżących potrzeb, ale również wspieranie rozwoju naukowego pracowników. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działaniami Fundacji.