Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki

Wspieramy pacjentów z chorobami hematologicznymi m.in. białaczka, chłoniak, szpiczak plazmocytowy, zaburzenia krzepnięcia - hemofilia, choroba von Willebranda, trombofilia, małopłytkowość immunologiczna.

Przekaż 1,5% podatku

KRS 0000069531

Na co fundacja przeznacza środki z 1,5%?

  • Leczenie za granicą
  • Nierefundowane leki
  • Specjalistyczne zabiegi
  • Leczenie pozaszpitalne
  • Sprzęt medyczny
  • Szkolenia lekarzy
  • Stypendia naukowe
  • Badania naukowe
  • Rehabilitacja
  • Pomoc socjalna